OlaviaGruppen

"genom förädling och utveckling av fastigheter och företag verkar vi för samhällsutvecklingen i Öresundsregionen"

Per Sjöbohm

per@olavia.se 

+46 70 58 22 972

Marianne Sjöbohm

marianne@olavia.se

+46 70 519 00 26

Olavia AB

Box 85

261 22 Landskrona 

Info@olavia.se


+46 70 582 29 72

+46 70 519 00 26